Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü
Ana Sayfa     Sözlüğü düzenle     Son değişiklikler
Main Page     Edit dictionary     Last changes

Türk lehçelerinin sözlüklerini Pamukkale Üniversitesi'nin ÇTLE sayfasında bulabilirsiniz.

Bulunan kelime sayısı : 8168

Türkiye
Türkçesi
Azerbaycan
Türkçesi
Kazak
Türkçesi
Kırgız
Türkçesi
Özbek
Türkçesi
Türkmen
Türkçesi
Uygur
Türkçesi
abajurabajurabajwrabajurabajurabažursayiwen,
abazhur,
lampa qalpighi
abanmakdirsəklənmək,
söykənmək
süyenw,
tayanw,
tirelw
tayaanuu,
süyönüü
tayanmoq,
suyanmoq
abanmak,
söýenmek,
daýanmak
tayanmaq,
yölenmek,
süyenmek
abartma ,
mübalağa
mübaliğəäsirelew,
gïperbola
apırtuu,
giperbola
mubolag'agiperbola,
ulaltma
mubalighe
abartmakartırmaq,
mübaliğə etmək,
şişirtmək
asırw,
artılw
apırtıp süylöö,
apırtuu
bo'rttirmoq,
mubolag'a qilmoq
çişirmek,
ulaldyp görkezmek
mubalighe qilmaq,
köptürmek
abdestabdəst,
dəstəmaz
däret,
taharat
abdes,
taarat
tahorattärettaharet
abırabırabıroy,
ar,
namıs,
adamgerşilik
abiyirabroy,
sherep,
nomus,
xasiyet
abideabidəeskertkiş,
müsin
estelikhaykal,
obida
abide,
heykel
abide,
heykel
ablaböyük bacıapa,
äpke,
apay,
täte
eje,
ejeke
opaejekeacha,
hede,
ayla
ablatif hâliçıxışlıq halşığıs septikçıgış jöndömösüchiqish kelishigiçykyş düşümchiqish kélish
10  ablukablokada,
mühasirə
qamaw,
qorşaw
kamoo,
kurçoo
qamalblokada,
gabaw
qorshaw,
muhasire,qamal
Sayfalar :1/817
1 2 3 4 > >>