Tilde, phikirde, ishde birlik!

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü
Türk Lehçeleri Konuşma Kılavuzu
Osmanlı Türkçesi Sözlüğü
Dış Bağlantılar
Learn Azerbaijani, the easiest Turkic dialect
Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü
Kırgız Türkçesi Sözlüğü
Özbek Türkçesi Sözlüğü
Kazak Türkçesi Sözlüğü
Osmanlı Türkçesi Sözlüğü
Tatar Türkçesi Sözlüğü