Tilde, phikirde, ishde birlik!

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü
Türk Lehçeleri Konuşma Kılavuzu
Osmanlı Türkçesi Sözlüğü
Dış Bağlantılar
Learn Azerbaijani, the easiest Turkic dialect
Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü
Kırgız Türkçesi Sözlüğü
Özbek Türkçesi Sözlüğü